Proponowane cele i strategie zmniejszenia produkcji i spożycia mięsa

W świetle aktualnych brytyjskich i unijnych celów redukcji emisji GHG, które być może będzie należało zaostrzyć z uwagi na nowe dane naukowe, Compassion in World Farming uważa, że Unia Europejska i inne rozwinięte kraje o wysokich dochodach powinny w ciągu nadchodzącej dekady (tj. do roku 2020):

zredukować produkcję i spożycie mięsa i mleka o jedną trzecią w stosunku do dzisiejszych poziomów,

a do roku 2050 o co najmniej 60% w stosunku do dzisiejszych poziomów.

W ramach naszych propozycji:

  • Konsumenci spożywaliby mniejsze ilości mięsa i mleka, za to byłyby one wyższej jakości, najlepiej od miejscowych rolników. Rolnicy uzyskiwaliby większe stawki za swoje produkty, a wyższe ceny odzwierciedlałyby węglowe koszty konsumpcji mięsa i mleka;
  • Redukcja o jedną trzecią odpowiadałaby z grubsza temu, że poszczególni konsumenci jadaliby mięso tylko przez pięć dni w tygodniu albo ograniczyliby porcje spożywanego mięsa i produktów mleczarskich, częściowo zastępując je żywnością pochodzenia roślinnego – nasionami roślin strączkowych, ziarnami, warzywami i owocami;
  • Rolnicy zyskaliby możliwość redukcji zagęszczenia hodowli, przestawienia się z metod intensywnych na ekstensywne i podniesienia dobrostanu zwierząt do poziomu najlepszych standardów panujących w wolnym chowie i gospodarstwach ekologicznych, a zarazem zachowaliby możliwości utrzymania;
  • Spełnienia takich samych standardów wymagano by od produktów importowanych. Przejście to wymagałoby wsparcia rządowego i międzyrządowego w postaci wyznaczania celów i wprowadzania zachęt zarówno dla producentów, jak i konsumentów, z uwzględnieniem ochrony siły nabywczej konsumentów o niskich dochodach.

Oprócz znaczącego postępu w dziedzinie pilnej redukcji emisji GHG, korzyści z przyjęcia takiej strategii byłyby wielorakie:

Znaczące zmniejszenie spożycia mięsa i produktów mlecznych podniosłoby zdrowotność społeczeństw i ograniczyłoby występowanie otyłości oraz pewnych rodzajów chorób serca i nowotworów. Miałoby to pozytywny wpływ na koszty związanej z tym opieki zdrowotnej.

Lokalizacja produkcji i konsumpcji żywności pochodzenia zwierzęcego wspierałaby wiejskie społeczności i przedsiębiorstwa.

Zmniejszenie zapotrzebowania na pasze dla zwierząt umożliwiłoby obniżenie intensywności upraw i wzrost bioróżnorodności użytków rolnych.

Strategia położyłaby także kres hodowli przemysłowej i umożliwiłaby rewolucję w standardach dobrostanu zwierząt hodowlanych.

Dla osiągnięcia globalnego i proporcjonalnie rozłożonego zmniejszenia produkcji i spożycia mięsa i produktów mlecznych, Compassion in World Farming wzywa wszystkie rządy do wynegocjowania Międzynarodowego Traktatu o Redukcji Produkcji Konsumpcji Mięsa i Produktów Mlecznych lub do uwzględnienia określonej redukcji lub wprowadzenia limitów produkcyjnych we wszelkich przyszłych porozumieniach w sprawie zmian klimatycznych.

Taki traktat lub porozumienie nałoży sprawiedliwe cele redukcyjne na kraje o wysokich dochodach, równocześnie umożliwiając biedniejszym krajom rozwijającym się zwiększenie pogłowia inwentarza w hodowlach na małą skalę.

Powyższy tekst pochodzi z publikacji „Globalne ostrzeżenie: zmiany klimatyczne a dobrostan zwierząt hodowlanych”
www.klubgaja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.