Wpływ sportu na depresję

Jaki wpływ na zdrowie człowieka ma sport i uprawianie turystyki? Otóż problem zapobiegania chorób cywilizacyjnych m.in. depresji za pomocą wzmożonej aktywności ruchowej wśród dorosłych jak i dzieci jest dziś szeroko dokumentowany przez wychowawców, lekarzy, pedagogów i psychologów. Systematyczna aktywność ruchowa człowieka z wykorzystaniem turystyki może przyczynić się do zapobiegania wielu chorobotwórczych czynników w tym także depresji. Przywrócenie fizycznej pracy, zintensyfikowanie fizycznego wychowania, aktywności ruchowo – fizycznej w formie zapobiegawczych dawek, stają się koniecznością.

Turystyka zdrowotna ma ogromny wpływ na zdrowie fizyczno – psychiczne. Wg definicji sformułowanej przez J. Wolskiego jest to „świadome i dobrowolne udanie się na pewien okres poza miejsce zamieszkania, w czasie wolnym od pracy, w celu regeneracji ustroju, dzięki aktywnemu wypoczynkowi psychicznemu i fizycznemu”.
Z. Szamborski twierdzi, iż zdrowotna turystyka jest jedną z pierwszorzędnych form odnowy sił ludzkich.

XXI wiek jest czasem, w którym każdego niemalże dnia żyjemy w dobie napięć wynikających z zawodowego funkcjonowania człowieka w warunkach silnej konkurencyjności, pewnego nadmiaru stymulacji ściśle powiązanej z życiem codziennym. Mamy do wyboru szerokie możliwości obniżenia takiego stresu, przejawia się to np.: wszelkimi treningami wyciszającymi.

Są różne teorie na temat depresji np. wg. Froyda jest ona związana z nieświadomymi przeżyciami jakiejkolwiek utraty. W lekarskiej praktyce zaburzenie to jest jednym z najczęściej występujących psychicznych schorzeń. Badania naukowe wykazały, że na tę chorobę w ciągu całego życia choruje ok. 20% ogólnej populacji. Depresja najczęściej występuje u osób, u których w rodzinie występowały tego typu zaburzenia. Do wystąpienia depresji przyczyniają się także często nabyte cechy w rodzinnym środowisku, jak również utrwalone cechy osobowości. Może ona występować w każdym wieku, w czasie dorastania, przekwitania, w wieku podeszłym, w okresach przesilenia zimowego i letniego.

Objawy depresji

Objawy depresji to głównie smutek, brak energii, wykonywanie wszelkich czynności z wysiłkiem, brak koncentracji, słaba pamięć, poczucie niskiej wartości, widzenie w czarnych barwach swej przyszłości, omamy węchowe, urojenia. Często występują zaburzenia snu, osoba cierpiąca na tę dolegliwość myśli o samobójstwie.

Jak skutecznie zapobiegać tej trudnej chorobie?

Medycyna konwencjonalna skierowana jest na korzystanie ze środków antydepresyjnych. Jednak korzystając z wielu niekonwencjonalnych możliwości leczenia tej dolegliwości jest m.in. wsparcie rodzinne, które stanowi skuteczną metodę walki z tą groźną chorobą. Moim zdaniem innym z najlepszych naturalnych sposobów nie mających żadnych skutków ubocznych, jest ruch i otaczająca nas przyroda, która ma bardzo korzystny wpływ na zdrowie. Wszelkie obcowanie ze środowiskiem naturalnym nie tylko poprawia nasze psychiczne samopoczucie, ale przywraca nam stopniowo sprawność fizyczną. Dlatego nie powinniśmy stronić od wszelkiego rodzaju sportów na świeżym powietrzu. Jeżeli czujemy brak sił witalnych, przygnębienie, wystarczy długi spacer, rowerowa przejażdżka w przyrodniczy plener np. las, dolinę. Po takim wysiłku nie tylko poczujemy przypływ energii, ale nasz organizm zacznie produkować endorfiny – hormony szczęścia. Uprawiając jakikolwiek sport poczujemy się sprawniejsi, szczęśliwsi, silniejsi psychicznie jak i fizycznie. Te czynniki staną się niezastąpioną ochroną przed depresją. Światło słoneczne także ma wspaniały wpływ na poprawienie naszego samopoczucia, dlatego nie strońmy od korzystania ze słonecznych kąpieli. Kontakt z przyrodą, światło i ruch to nie tylko wspaniała recepta na harmonię duszy i ciała, ale jednoznacznie możliwość przedłużenia życia. Jeżeli mamy do czynienia w swoim środowisku z osobą cierpiącą na depresję, to zacznijmy od polecenia jako naturalnej terapii – uprawianie sportu, będzie to wspaniałym początkiem walki z tą chorobą. Kontakt z naturą, podróże, wysiłek fizyczny, pozwoli na powrót do zdrowia. Dlatego nie zapominajmy o pięknym powiedzeniu, że „ruch to samo zdrowie”.

W dobie naszych czasów naszą powinnością jest zadbanie o zdrowie i przede wszystkim odpoczynek dla duszy i ciała od codziennych obowiązków i trosk. Poświęćmy każdego dnia 30 minut na medytację, pozwoli to nam uspokoić rozbiegany umysł. Jeżeli mamy jakiś problem to wychodźmy z takiego założenia, do którego doszedł pewien mędrzec z dalekiego wschodu:
„jeśli masz jakiś problem, który da się rozwiązać to się nie martw na zapas, bo nie warto zaprzątać sobie głowy czymś, co w najbliższym czasie nie będzie problemem a jeśli masz jakiś problem, którego nie da się rozwiązać, to także się nie martw, gdyż nie warto martwić się o coś, co wydarzyło się bezpowrotnie”.

Otóż można z tego mądrego założenia wyciągnąć ciekawy wniosek: pomimo trosk, smutnych chwil i skomplikowanego systemu, w jakim żyjemy – zawsze warto być optymistą, gdyż wtedy najzwyczajniej jest o wiele łatwiej istnieć. W naszym życiu są różne koleje sytuacji i dlatego naszą powinnością jest korzystanie w pełni znaczenia tego wyrazu z każdego mijającego dnia tak, jakby dany dzień miał być naszym ostatnim. Popatrzmy za okno, co widzimy? Goniących wciąż w ogromnym pośpiechu ludzi za czymś niewiadomym…, którzy w swej szarości życia zapominają o prawdziwej istocie SZCZĘŚCIA, konsekwencją takiego stylu życia najczęściej jest depresja. CZY WARTO!!!

Każdy człowiek żyjąc w tych trudnych czasach ma możliwości poznania dualistycznej definicji hierarchii wartości. Na początek zadajmy sobie pytanie, czym jest wartość? Dla jednych wartościami przodującymi będą dobra doczesne, dla innych wartością będzie wiara w Boga, podróże, wiedza itp. A co ma wspólnego depresja z teorią wartości? Otóż w dużej większości to od tego, jakie wartości wyznajemy i czy w ogóle je posiadamy, zależy m.in. podatność na depresję. Jeżeli nasze całe życie ogranicza się do zdobywania i posiadania gadżetów typu pieniądze, samochody, domy, itp., to z czasem popadamy w pewnego rodzaju błędne kółko, które zawsze prowadzi do zagubienia, „głodu duszy” i w konsekwencji do depresji. Kto potrafi odróżnić dwuznaczność wartości życia, nie zatraci człowieczeństwa kosztem materialistycznej iluzji. Powinnością naszą jest dbanie zarówno o ciało zewnętrzne jak i duchowe. Pamiętajmy o spokoju, o równowadze między naszym ciałem, umysłem i duszą – a stanie się to najlepszą profilaktyką zdrowotną na wszelkie możliwe choroby.

Bibliografia:

Gracz J., Sanowsi T., „Psychologia w rekreacji i turystyce”, Poznań 2001 r.

Bielski J., Intensyfikacja zajęć wychowania fizycznego”, Warszawa 1985 r.

Wolski J., Turystyka zdrowotna a uzdrowiska europejskich krajów socjalistycznych”, „Problemy uzdrowiskowe”, 1970 r.

Szymborski Z., „ Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa jako istotny element odnowy sił człowieka”, „Zeszyty Naukowe”, nr 6,1978 r.

Błażejczyk Gabriela
www.lider.szs.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.