Artykuły oznaczone tagiem ‘ZUS’

SLA/MND Poradnik- Adresy przydatne chorym

Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala 02-390 Warszawa ul. Grójecka 186 tel. (0-22) 572 60 00 faks (0-22) 572 63 33 www.nfz.gov.pl Jeden z najważniejszych elementów polskiego systemu służy zdrowia, to tam trafiają pieniądze ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jako że NFZ jest bezpośrednim płatnikiem zakładów opieki zdrowotnej posiada szczegółowe informacje na […]

SLA/MND Poradnik- Inne ulgi i uprawnienia

Ulgi związane z usługami pocztowymi Bezpłatna usługa doręczania listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu. Listonosz powinien również przyjąć od osoby niepełnosprawnej prawidłowo opłaconą przesyłkę (nie może to być przesyłka rejestrowana). Zapotrzebowanie na usługę zgłasza się w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca zamieszkania (dzielnicy) lub u listonosza obsługującego nasz rejon.

SLA/MND Poradnik- Jak otrzymać rentę?

Jeśli posiadamy orzeczenie do celów rentowych wydane przez lekarza orzecznika ZUS, to możemy rozpocząć starania o rentę. Niestety – posiadanie samego orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika o niezdolności do pracy – nawet w przypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji – nie znaczy, że już otrzymaliśmy rentę z tytułu niezdolności do pracy. […]

SLA/MND Poradnik- Jak otrzymać orzeczenie do celów rentowych

To krótkie opracowanie sporządziliśmy na podstawie ubiegania się o orzeczenie w ZUS. W przypadku innych instytucji procedura jest podobna. Pierwszą instancją orzekającą w ZUS jest lekarz orzecznik. Najpierw musimy złożyć wniosek do lekarza orzecznika o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy (druk jest dostępny w każdym oddziale terenowym ZUS). Formularz wniosku zawiera nie tylko rubryki […]