zgaga

Alergie pokarmowe

Przewód pokarmowy napotyka na olbrzymią ilość obcych antygenów i związków chemicznych. Wraz z rozwojem jelita