zatrucie pokarmowe

Biegunka

Z biegunką mamy do czynienia w sytuacji, kiedy ściana jelita wydziela więcej wody i elektrolitów