Artykuły oznaczone tagiem ‘zasiłek’

SLA/MND Poradnik- Pomoc finansowa

Jej udzielenie jest warunkowane od wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Formy pomocy materialnej świadczone w OPS: Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej całkowicie do pracy jeżeli jej dochód i dochód na osobę w rodzinie (jeżeli pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym) jest niższy od kryterium określonego w ustawie. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na […]

SLA/MND Poradnik- Ulgi podatkowe, czyli jak zaoszczędzić

Osobom niepełnosprawnym przysługują szczególne uprawnienia w zakresie prawa podatkowego. Wolne od podatku dochodowego są m.in.: 1. zasiłki (dodatki) pielęgnacyjne, 2. otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji, 3.świadczenia z pomocy społecznej.