zadyszka

Choroby serca

Jeden z głównych problemów medycyny naszego wieku stanowią choroby serca, które dotyczą nie tylko dorosłych,