wysiłek

Omdlenie

Omdlenie, nazywane również zasłabnięciem, może zostać spowodowane przez wiele różnych czynników. Zdarza się, że znalezienie

Choroby serca

Jeden z głównych problemów medycyny naszego wieku stanowią choroby serca, które dotyczą nie tylko dorosłych,

Termoregulacja organizmu

Wysiłek fizyczny w niekorzystnych dla organizmu warunkach otoczenia stanowi szczególne wyzwanie. Utrzymywanie homeostazy(równowagi) oraz zdrowia