wychowanie fizyczne

Astma i wf

Do najczęściej występujących chorób przewlekłych naszego stulecia zaliczamy astmę, w której drogi oddechowe – czyli