Artykuły oznaczone tagiem ‘wentylacja nieinwazyjna’

Wentylacja nieinwazyjna w chorobach nerwowo-mięśniowych

Niewydolność oddechowa w chorobach nerwowo-mięśniowych Sprawność procesu oddychania zależna jest od współdziałania następujących mechanizmów: 1. wentylacji 2. perfuzji krwi przez łożysko kapilar pęcherzyków płucnych

SLA/MND Poradnik- Rodzaje wentylacji mechanicznej

Stosowane obecnie respiratory wspomagają albo zastępują oddech pacjenta przez wytworzenie dodatniego ciśnienia w respiratorze, które przenoszone jest na drogi oddechowe pacjenta. Zależnie od tego, jaki jest sposób połączenia układu rur respiratora z układem oddechowym pacjenta rozróżniamy wentylację inwazyjną i nieinwazyjną.