Artykuły oznaczone tagiem ‘ulgi’

SLA/MND Poradnik- Obowiązujące akty prawne (styczeń 2009)

Ustawy Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.97.123.7760 z późn. zm.) Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.92.175. 1440 z późn. zm.)

SLA/MND Poradnik- Inne ulgi i uprawnienia

Ulgi związane z usługami pocztowymi Bezpłatna usługa doręczania listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu. Listonosz powinien również przyjąć od osoby niepełnosprawnej prawidłowo opłaconą przesyłkę (nie może to być przesyłka rejestrowana). Zapotrzebowanie na usługę zgłasza się w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca zamieszkania (dzielnicy) lub u listonosza obsługującego nasz rejon.

SLA/MND Poradnik- Ulgi podatkowe, czyli jak zaoszczędzić

Osobom niepełnosprawnym przysługują szczególne uprawnienia w zakresie prawa podatkowego. Wolne od podatku dochodowego są m.in.: 1. zasiłki (dodatki) pielęgnacyjne, 2. otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji, 3.świadczenia z pomocy społecznej.