Artykuły oznaczone tagiem ‘turystyka’

Zdrowa turystyka

Rozwój cywilizacji łączy się z procesem ciągłego odchodzenia od natury. W celu uniezależnienia się od niekorzystnych wpływów środowiska naturalnego człowiek stworzył mikrośrodowiska, które poprawiając jeden element mikroklimatu (np. temperaturę) wprowadzają, wiele niekorzystnych dodatkowych parametrów, które eliminują, jednocześnie cały zespół pozytywnych czynników występujących w środowisku naturalnym lasów, jezior itp. Człowiek, który stwarza sobie sztuczne warunki, często […]

Wpływ sportu na depresję

Jaki wpływ na zdrowie człowieka ma sport i uprawianie turystyki? Otóż problem zapobiegania chorób cywilizacyjnych m.in. depresji za pomocą wzmożonej aktywności ruchowej wśród dorosłych jak i dzieci jest dziś szeroko dokumentowany przez wychowawców, lekarzy, pedagogów i psychologów. Systematyczna aktywność ruchowa człowieka z wykorzystaniem turystyki może przyczynić się do zapobiegania wielu chorobotwórczych czynników w tym także […]