Artykuły oznaczone tagiem ‘szachy’

1 kwietnia „Daj MATA chorobie”

1 kwietnia o godz. 9:30 przy ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie zostanie rozegrany wyjątkowy turniej szachowy pod hasłem „Daj MATA chorobie”. Tegoroczna edycja turnieju została objęta honorowym patronatem Kliniki Hematologii w Krakowie oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Rola nauczania szachów dzieci w ich dojrzewaniu do autoedukacji

Rozwijający się postęp techniczny, organizacyjny, społeczny i kulturalny wyznacza konieczność ustawicznego kształcenia i doskonalenia osobowości człowieka na każdym szczeblu jego działania. Konieczność ustawicznego kształcenia zmusza człowieka do samokształcenia. Tego samego zdania jest Dzierżymir Jankowski, mówiąc: „…jednostka staje przed koniecznością samodzielnego definiowania swoich intencji, interesów oraz wyboru dróg i sposobu ich urzeczywistniania, wchodzenia w relacje podmiotowe […]