Artykuły oznaczone tagiem ‘świadczenie’

SLA/MND Poradnik- Ośrodek Pomocy Społecznej

Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności upoważnia nas o ubieganie się o należną pomoc w kolejnej instytucji jaką jest Gminny (Miejski) Ośrodek Pomocy Społecznej. Zasady przyznawania świadczeń pomocy społecznej regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej i rzecz jasna obowiązują wszystkie ośrodki pomocy społecznej w kraju. Tryb ich przyznawania reguluje też kodeks […]

SLA/MND Poradnik- Ulgi podatkowe, czyli jak zaoszczędzić

Osobom niepełnosprawnym przysługują szczególne uprawnienia w zakresie prawa podatkowego. Wolne od podatku dochodowego są m.in.: 1. zasiłki (dodatki) pielęgnacyjne, 2. otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji, 3.świadczenia z pomocy społecznej.