Artykuły oznaczone tagiem ‘stwardnienie boczne zanikowe’

SLA/MND Poradnik- Najważniejsze placówki (kliniki i poradnie)

Klinika Neurologii Collegium Medicum UJ ul. Botaniczna 3 31-503 Kraków tel.: +48 12 424 86 00 e-mail neurologia@cm-uj.krakow.pl Poradnia Chorób Mięśni Klinika Neurologii Collegium Medicum UJ ul. Botaniczna 3 31-503 Kraków tel.: 0 12 424 86 18

SLA/MND Poradnik- Adresy przydatne chorym

Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala 02-390 Warszawa ul. Grójecka 186 tel. (0-22) 572 60 00 faks (0-22) 572 63 33 www.nfz.gov.pl Jeden z najważniejszych elementów polskiego systemu służy zdrowia, to tam trafiają pieniądze ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jako że NFZ jest bezpośrednim płatnikiem zakładów opieki zdrowotnej posiada szczegółowe informacje na […]

SLA/MND Poradnik- Stowarzyszenia i fundacje

Stowarzyszenie Dignitas Dolentium Gorczańska 26 34-400 Nowy Targ www.mnd.pl mnd-sla@wp.pl tel.: 0 609 032 115 Stowarzyszenie działające na rzecz chorych na SLA i ich opiekunów.

SLA/MND Poradnik- Ćwiczenia relaksacyjne

Przykład ćwiczenia oddechowego: Zasady ogólne: 1. Zadbaj o właściwy czas dla ćwiczenia. Najlepiej, aby to była część dnia, w której nie ma spiętrzenia innych zajęć i zabiegów pielęgnacyjnych, odwiedzin i nie jest to czas bezpośrednio po posiłku.

SLA/MND Poradnik- Ćwiczenia oddechowe

Ćwiczenia oddechowe rządzą się tymi samymi prawami, którym podporządkowuje się rehabilitacja ogólnousprawniająca. Należy pamiętać o ich dostosowaniu do własnych możliwości oraz fazy choroby. 1. Ćwiczenia rozpoczynamy od nauki prawidłowego oddychania. 2. Ćwiczenia oddychania torem przeponowym z pracą rąk.

SLA/MND Poradnik- Ćwiczenia języka

1. Wysunięty język przesuwaj poziomo z jednej strony w drugą. 2. Wysuń język, skierowany możliwie jak najbardziej w prawą stronę, a następnie przesuwaj go w linii poziomej w stronę przeciwną, starając się, aby podczas zmiany położenia, był jak najdalej wysunięty na zewnątrz. 3. Przesuwaj wysunięty język wokół szeroko otwartych warg, tzn. oblizuj górną i dolną […]

SLA/MND Poradnik- Ćwiczenia warg

1. Ściągnij wargi, jak przy samogłosce U, a następnie spłaszcz je, cofając kąciki, jak przy artykulacji I – powtórz te ruchy kilkakrotnie. 2. Cofnij kąciki ust, a następnie otwieraj i zamykaj usta. 3. Wciągaj powietrze wargami ściągniętymi. 4. Cmokaj.

SLA/MND Poradnik- Ćwiczenia mowy

Przykłady ćwiczeń różnych 1. Powoli, swobodnie wdychaj i wydychaj powietrze (nabierz powietrze i wypuść go) przez nos przy zamkniętych ustach. 2. Powtórz ćwiczenie poprzednie z jedną dziurką nosa zaciśniętą, a następnie zamknij drugą dziurkę. 3. Wykonaj głęboki wdech przez nos i wydech przez otwarte szeroko usta; przy wydechu zaciśnij nos.

SLA/MND Poradnik- Obowiązujące akty prawne (styczeń 2009)

Ustawy Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.97.123.7760 z późn. zm.) Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.92.175. 1440 z późn. zm.)

SLA/MND Poradnik- Pomoc finansowa

Jej udzielenie jest warunkowane od wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Formy pomocy materialnej świadczone w OPS: Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej całkowicie do pracy jeżeli jej dochód i dochód na osobę w rodzinie (jeżeli pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym) jest niższy od kryterium określonego w ustawie. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na […]