Składniki pokarmowe

Zdrowa żywność

Nie ulega wątpliwości, że sposób odżywiania większości ludności jest niewłaściwy. Popełniamy wiele błędów poprzez wadliwe

Owoce

Owoce stanowią bardzo różnorodną grupę roślin. Dzielimy je na ziarnkowe, pestkowe, łupinowe, jagodowe oraz południowe.

Wanad

Wanad występuje we wszystkich tkankach zwierzęcych. Mimo, że jego specyficzna funkcja biochemiczna nie została ostatecznie