sinica

Choroby serca

Jeden z głównych problemów medycyny naszego wieku stanowią choroby serca, które dotyczą nie tylko dorosłych,

Duszności

Duszność jest subiektywnym odczuciem brakiem tchu, objawiającym się przede wszystkim niedostatecznym dostarczeniem tlenu do organizmu