Artykuły oznaczone tagiem ‘renta’

SLA/MND Poradnik- Jak otrzymać rentę?

Jeśli posiadamy orzeczenie do celów rentowych wydane przez lekarza orzecznika ZUS, to możemy rozpocząć starania o rentę. Niestety – posiadanie samego orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika o niezdolności do pracy – nawet w przypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji – nie znaczy, że już otrzymaliśmy rentę z tytułu niezdolności do pracy. […]

SLA/MND Poradnik- Jak otrzymać orzeczenie do celów rentowych

To krótkie opracowanie sporządziliśmy na podstawie ubiegania się o orzeczenie w ZUS. W przypadku innych instytucji procedura jest podobna. Pierwszą instancją orzekającą w ZUS jest lekarz orzecznik. Najpierw musimy złożyć wniosek do lekarza orzecznika o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy (druk jest dostępny w każdym oddziale terenowym ZUS). Formularz wniosku zawiera nie tylko rubryki […]