Artykuły oznaczone tagiem ‘prawo’

SLA/MND Poradnik- Obowiązujące akty prawne (styczeń 2009)

Ustawy Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.97.123.7760 z późn. zm.) Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.92.175. 1440 z późn. zm.)

SLA/MND Poradnik- Prawo

Wielu chorych i ich opiekunów musi, niestety, borykać się z nie tylko z ciężką chorobą, ale także z problemami finansowymi, ponieważ nie da się ukryć, że pomoc dla chorych na SLA jest niezwykle kosztowna. Z tego powodu chcieliśmy Państwu dać kilka praktycznych wskazówek, jak w prosty sposób np. uzyskać ulgę podatkową czy dofinansowanie do zakupu […]