Artykuły oznaczone tagiem ‘postawa’

Ochrona kręgosłupa

Między codziennym obciążeniem kręgosłupa a jego anatomiczną budową istnieje spora niezgodność. Przeciążenia na jakie narażony jest z czasem, doprowadzić mogą do dolegliwości a nawet trwałych zmian. W wielu wypadkach wysiłek fizyczny wyzwala ból, który jest pierwszym symptomem wad i chorób kręgosłupa.

SLA/MND Poradnik- Prezentowany styl radzenia sobie z trudnościami

Zderzając się z ludźmi, których spotyka coś zaskakującego i trudnego, a wręcz przewracającego życie, możemy u nich zauważyć bardzo różne postawy wobec tych wydarzeń. Spotykamy chorych, którzy w sytuacjach zagrażających przyjmują postawę pasywną i wykazują się bardzo dużą biernością, ale mamy też do czynienia z osobami, które na wieść o chorobie bardzo aktywizują swoje działania.