Artykuły oznaczone tagiem ‘pomoc’

SLA/MND Poradnik- Adresy przydatne chorym

Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala 02-390 Warszawa ul. Grójecka 186 tel. (0-22) 572 60 00 faks (0-22) 572 63 33 www.nfz.gov.pl Jeden z najważniejszych elementów polskiego systemu służy zdrowia, to tam trafiają pieniądze ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jako że NFZ jest bezpośrednim płatnikiem zakładów opieki zdrowotnej posiada szczegółowe informacje na […]

SLA/MND Poradnik- Pomoc finansowa

Jej udzielenie jest warunkowane od wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Formy pomocy materialnej świadczone w OPS: Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej całkowicie do pracy jeżeli jej dochód i dochód na osobę w rodzinie (jeżeli pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym) jest niższy od kryterium określonego w ustawie. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na […]

SLA/MND Poradnik- Pomoc usługowa czyli jak załatwić opiekunkę

Ustawa o pomocy społecznej stanowi, że zapewnienie usług opiekuńczych z tytułu niepełnosprawności czy długotrwałej choroby jest obowiązkiem Gminy, a prawo do niej mają osoby samotne. Z prawa tego skorzystać mogą również osoby posiadające rodzinę, ale konieczne jest ustalenie, że rzeczywiście rodzina nie jest sama takiej pomocy zapewnić i zorganizować. Stąd też konieczność ustalenia sytuacji materialnej […]

SLA/MND Poradnik- Ośrodek Pomocy Społecznej

Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności upoważnia nas o ubieganie się o należną pomoc w kolejnej instytucji jaką jest Gminny (Miejski) Ośrodek Pomocy Społecznej. Zasady przyznawania świadczeń pomocy społecznej regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej i rzecz jasna obowiązują wszystkie ośrodki pomocy społecznej w kraju. Tryb ich przyznawania reguluje też kodeks […]