Artykuły oznaczone tagiem ‘PCPR’

SLA/MND Poradnik- Jak uzyskać dofinansowanie?

Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych można składać przez cały rok. W praktyce jednak PCPR ustalają własne terminy – konieczne jest zatem zasięgnięcie informacji w konkretnym powiecie. Układ formularza również ustala indywidualnie PCPR, dlatego należy wniosek pobrać w „swoim” PCPR, a następnie złożyć go wraz z innymi dokumentami wymaganymi przez […]

SLA/MND Poradnik- PCPR

Jeżeli ktoś ma kiepską sytuację materialną lub potrzebuje sprzętu, który nie jest refundowany przez NFZ może zwrócić się o pomoc do PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), które w określonych sytuacjach udziela dofinansowania na takie zaopatrzenie. Najważniejszym kryterium, jakim kieruje się PCPR jest średni miesięczny dochód na członka rodziny za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym […]