paranoik

Zaburzenia osobowości

Aby dobrze zrozumieć temat zaburzeń związanych z naszą osobowością, powinniśmy zrozumieć definicję osobowości. Z czym

Urojenia

Zdaniem psychiatrów, urojenie jest raczej zewnętrzną oznaką psychozy, aniżeli chorobą. Jest dowodem, że coś się