oddech

Duszności

Duszność jest subiektywnym odczuciem brakiem tchu, objawiającym się przede wszystkim niedostatecznym dostarczeniem tlenu do organizmu

Astma

Czym jest astma? Występująca pod nazwą dychawica oskrzelowa, jest chorobą,  w której dominującym objawem jest

Bezdech senny

Bezdech śródsenny to zaburzenie polegające na przerwach w oddychaniu lub spłyceniu oddechu podczas snu. Przerwy

Astma i wf

Do najczęściej występujących chorób przewlekłych naszego stulecia zaliczamy astmę, w której drogi oddechowe – czyli