niewydolność oddechowa

Duszności

Duszność jest subiektywnym odczuciem brakiem tchu, objawiającym się przede wszystkim niedostatecznym dostarczeniem tlenu do organizmu

Bezdech senny

Bezdech śródsenny to zaburzenie polegające na przerwach w oddychaniu lub spłyceniu oddechu podczas snu. Przerwy

Astma i wf

Do najczęściej występujących chorób przewlekłych naszego stulecia zaliczamy astmę, w której drogi oddechowe – czyli