Artykuły oznaczone tagiem ‘niepełnosprawność’

Życie po udarze bez niepełnosprawności?

W Polsce udaru mózgu doznaje rocznie ok. 75 tys. osób. U większości pozostawia trwały ślad w postaci niepełnosprawności. O tym jak pomóc pacjentom po udarze specjaliści będą dyskutować podczas konferencji „Życie po udarze bez niepełnosprawności”, która odbędzie się 22 września 2011 r. w Warszawie.

SLA/MND Poradnik- Orzeczenie dla celów pozarentowych

Określa się trzy stopnie niepełnosprawności: Znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

SLA/MND Poradnik- Orzeczenia o niepełnosprawności

Właściwie pierwszą czynnością, jaką należy wykonać po wystąpieniu pierwszych poważnych objawów uniemożliwiających nam pracę lub ją w znacznym stopniu utrudniających, jest uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Jest to bardzo ważne, ponieważ chory może się poruszać na wózku albo być w stanie obłożnym, ale jeśli nie posiada właściwego orzeczenia, nie jest traktowany jako niepełnosprawny przez administrację […]