mózg

Omdlenie

Omdlenie, nazywane również zasłabnięciem, może zostać spowodowane przez wiele różnych czynników. Zdarza się, że znalezienie

Urojenia

Zdaniem psychiatrów, urojenie jest raczej zewnętrzną oznaką psychozy, aniżeli chorobą. Jest dowodem, że coś się

Padaczka

Powtarzające się nagłe napady zaburzeń świadomości to padaczka. Towarzyszą temu drgawki lub też inne formy