Mongolizm

Choroby genetyczne

Choroby genetyczne to schorzenia przenoszone przez geny z pokolenia na pokolenie. Choroby genetyczne nazywane są