Artykuły oznaczone tagiem ‘medytacja’

Stres w miejscu pracy

Liczba ludzi, dla których stres w miejscu pracy stał się przyczyną pogorszenia stanu ich zdrowia, rośnie. Badania pokazują, że zmiany zachodzące w miejscu pracy, takie jak redukcja zatrudnienia, tendencja ku pracy na zlecenie oraz nacisk na większą wydajność pracy, mają negatywny wpływ na pracowników, rodząc uczucie zaniepokojenia, depresję i stres. Czynniki te prowadzą do występowania […]

SLA/MND Poradnik- Techniki wspomagające

Kilkakrotnie wspominaliśmy już o tym, iż stan psychiki jest wzajemnie powiązany ze stanem ciała. Dbając o ciało, nie można zaniedbywać kondycji psychicznej osoby chorej. Istotny jest nastrój chorego, jego poczucie sprawstwa oraz jego współuczestnictwo w radzeniu sobie z obciążeniami wynikającymi z choroby, w tym z negatywnymi uczuciami i stresem.

Relaksacja

Do technik relaksacyjnych należy m.in. praca z oddechem. Polega ona na zwolnieniu oddechu i nadaniu mu odpowiedniego rytmu. Wpływa to bezpośrednio na naszą fizjologię, a fizjologia – na emocje.

O medytacji

Pierwotne znaczenie słowa medytacja to: rozmyślanie, rozważanie. Jednak dziś, gdy mowa o medytacji, chodzi najczęściej o pewne formy ćwiczeń pochodzących z Dalekiego Wschodu. W większości przypadków mamy do czynienia ze skupieniem i jednocześnie wyciszeniem umysłu. Jednak często tutaj kończą się elementy wspólne.

Skupienie i wyciszenie

Omówiliśmy wcześniej pewne przykłady form aktywności mentalnej, które w treningu zhan zhuang możemy wykorzystać, by łatwiej osiągnąć lub pogłębić stan relaksu. Te same formy pracy mentalnej ułatwiają jednocześnie psychiczne odprężenie i skupienie, pogłębienie koncentracji. Czasem możemy też wykorzystać pewne formy aktywności mentalnej, których głównym zadaniem jest właśnie ułatwienie skupienia, wyciszenia, eliminacji natłoku przeszkadzających myśli.

Najpierw relaks

Relaks jest tym, czego poszukuje większość ludzi zainteresowanych rozpoczęciem nauki qigong, taijiquan (tai chi), czy jogi. Relaks jest też jednym z najbardziej podstawowych zagadnień w metodzie zhan zhuang. Wielu dorosłych ludzi rozwinęło nadmierne nawykowe napięcie niektórych partii mięśniowych. Jest to w dużej mierze rezultat akumulacji stresów jakim podlega współczesny człowiek. Tych napięć, usztywnień, czy blokad […]

Sposoby na stres oraz jego objawy i skutki

Stringere znaczy ”zaciskać”, słowo to w łacińskim znaczeniu określa stres. Nowoczesne badania nad stresem zapoczątkował Hans Selye, który zdefiniował stres jako ”funkcję zużycia organizmu”. Każda komórka naszego ciała podlega działaniu układu nerwowego.