kreatywność

Użycie wyobraźni

Wykonując ćwiczenia zhan zhuang, pomocniczo wykorzystywać można różne wyobrażenia, które ułatwiają osiągnięcie odpowiedniego stanu relaksu,