Artykuły oznaczone tagiem ‘kreatywność’

Rola nauczania szachów dzieci w ich dojrzewaniu do autoedukacji

Rozwijający się postęp techniczny, organizacyjny, społeczny i kulturalny wyznacza konieczność ustawicznego kształcenia i doskonalenia osobowości człowieka na każdym szczeblu jego działania. Konieczność ustawicznego kształcenia zmusza człowieka do samokształcenia. Tego samego zdania jest Dzierżymir Jankowski, mówiąc: „…jednostka staje przed koniecznością samodzielnego definiowania swoich intencji, interesów oraz wyboru dróg i sposobu ich urzeczywistniania, wchodzenia w relacje podmiotowe […]

Inteligencja emocjonalna

Przez dziesięciolecia psychologia (a także filozofia) podzieliła sztucznie człowieka na istotę rozumną i emocjonalną, w badaniu inteligencji koncentrując się wyłącznie na rozumie. Odczucia i rozum stały się oddzielnymi wyznacznikami ludzkiego postępowania. Człowiek stał się racjonalny, zaniedbując jednocześnie sferę emocjonalną swojej osobowości. Współcześni psychologowie twierdzą, że między mózgiem racjonalnym i emocjonalnym musi istnieć równowaga. Nie znaczy […]

SLA/MND Poradnik- Sposoby radzenia sobie ze stresem

Potrzeba zniwelowania przykrego stanu emocjonalnego wywołanego przez stres jest silną motywacją do jego przezwyciężenia. Człowiek podejmuje walkę i włącza znane mu strategie radzenia sobie ze stresem. Techniki, jakie zastosuje zależą od jego poprzednich doświadczeń, nastawienia do siebie, otoczenia i wyposażenia osobowościowego.

SLA/MND Poradnik- Czynniki sprzyjające powstawaniu stresu

Czynniki te to przede wszystkim stawianie sobie nierealistycznych zadań (wyznaczenie sobie programu ćwiczeń, który nie uwzględnia aktualnego stanu zdrowotnego, przyczyni się tylko do poczucia porażki i spadku motywacji do dalszej rehabilitacji). Również brak pozytywnych doświadczeń w rozwiązywaniu problemów (u osoby, która wcześniej nie doświadczyła sukcesów w zmaganiu się z przeciwnościami, pojawiający się problem wywoła reakcję […]

Użycie wyobraźni

Wykonując ćwiczenia zhan zhuang, pomocniczo wykorzystywać można różne wyobrażenia, które ułatwiają osiągnięcie odpowiedniego stanu relaksu, odczucia wygody i elastycznej siły. Nie musisz się ich uczyć i starać opanować. Są one po prostu środkiem pomocniczym. Wykorzystuje się je odpowiednio do potrzeb.

Kluby śmiechu- sesja właściwa

Po zakończeniu rozgrzewki przechodzimy do sesji właściwej. Wykonywane w tej części ćwiczenia w dużej mierze polegają na tym, że uczestnicy najpierw uśmiechają się lub śmieją w sposób sztuczny, co jednak powinno po kilku, kilkunastu sekundach przejść w autentyczny śmiech.

Kluby śmiechu

Inną formą terapii są grupowe sesje terapii śmiechem wywodzące się z Indii. W połowie lat dziewięćdziesiątych właśnie w tym kraju zaczęły powstawać kluby śmiechu, w których ich członkowie biorą udział w grupowych sesjach terapii śmiechem. Ich pomysłodawcą był indyjski lekarz Madan Kataria.

Podświadomość

Część podświadoma naszego umysłu zawiera wiele „programów”. Te programy m.in. sterują pracą naszego organizmu, ale również naszym zachowaniem w codziennym życiu. Poprzez odpowiednie zaprogramowanie naszej podświadomości, możemy wyrabiać w sobie nowe nawyki zachowań, a więc również nawyk tryskania na co dzień dobrym humorem.

Jak opowiadać dowcipy?

Chyba najbardziej oczywistą cechą osoby obdarzonej dużym poczuciem humoru jest umiejętność opowiadania dowcipów. Są osoby, które potrafią sypać nimi na okrągło. Ale są i takie, które nigdy nam żadnego dowcipu nie opowiedziały.

Śmiech w życiu osobistym

Nie odkryję Ameryki, jeśli stwierdzę, że większość z nas chciałaby mieć partnera z dużym poczuciem humoru. W różnego rodzaju badaniach określających jakie cechy marzą nam się u idealnego partnera, na pierwszym miejscu zazwyczaj pojawia się właśnie duże poczucie humoru. Lubimy przebywać w towarzystwie takich osób, gdyż nie tylko możemy dzięki nim dobrze się bawić, ale […]