Artykuły oznaczone tagiem ‘globalne ocieplenie’

Zmiany klimatu? Co to jest?

To niezwykłe ile razy w ciągu dnia ludzie rozmawiają ze sobą o pogodzie! Właściwie od tego zaczynamy nasz dzień: komunikat w radiu, rzut oka na termometr za oknem. Ale pojęcie pogody to nie to samo co klimat. Badaniem klimatu zajmuje się nauka zwana klimatologią, a klimat (z gr. klíma – strefa) to ogół zjawisk pogodowych […]

Dlaczego intensywna produkcja zwierzęca to złe rozwiązanie

Większość emisji GHG pochodzących z produkcji hodowlanej, nawet w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie wykorzystuje się koncentraty paszowe, nawozy i maszyny, pochodzi z naturalnych procesów biologicznych (tj. metan i podtlenek azotu z trawienia i odchodów). Dlatego są one w dużym stopniu wielkością „zadaną z góry” dla danego zwierzęcia. Z tego względu jedną ze strategii rekomendowanych przez […]

Sposób odżywiania człowieka, produkcja żywności i GHG

Produkcja mięsa jest zazwyczaj nieefektywną metodą produkcji żywności dla człowieka, poza terenami marginalnymi, nie nadającymi się pod uprawę, a jedynie pod wypas. W nowoczesnej produkcji zwierzęcej przynajmniej część, a nieraz całość białka roślinnego wykorzystywanego do karmienia zwierząt mogłaby być spożywana przez ludzi.

Konsensus w sprawie redukcji emisji hodowlanych

FAO i Międzyrządowy Panel w Sprawie Zmian Klimatycznych (IPCC) przewidują, że emisje GHG związane z hodowlą żywego inwentarza będą szybko wzrastać aż do połowy stulecia, o ile nie zostaną podjęte działania w celu ich ograniczenia. Tak jak w przypadku innych sektorów gospodarki, większość tych emisji będzie pochodzić z krajów rozwijających się, w miarę jak ich […]

Dlaczego intensywna produkcja zwierzęca nie rozwiązuje problemu

Niektórzy agronomowie proponują intensyfikację produkcji zwierzęcej w celu zwiększenia wydajności w przeliczeniu na liczbę zwierząt, co ma zmniejszać emisje GHG na jednostkę produktu. Compassion in World Farming uważa tę intensyfikację za strategię z gruntu błędną z punktu widzenia powstrzymywania zmian klimatycznych, jak również ze względu na dobro środowiska i zwierząt. Byłaby ona również etycznie i […]

Dieta oparta na produktach zwierzęcych a globalne ocieplenie

Produkcja mięsa i przetworów mlecznych odpowiada za 13,5% ogółu emisji w 25 państwach UE. W Wielkiej Brytanii mięso i przetwory mleczarskie odpowiadają za 8% krajowych emisji, podczas gdy owoce i warzywa za 2,5%. Rzeczywisty wpływ produkcji mięsa i mleka w Europie na globalne ocieplenie jest jeszcze większy niż sugerują powyższe liczby, jeśli uwzględnimy ważne pośrednie […]

Zmiany klimatu a dobrostan zwierząt hodowlanych

Hodowla zwierząt jest odpowiedzialna za 18% światowych emisji gazów cieplarnianych (GHG*) pochodzących z działalności człowieka, mierzonych za pomocą równoważnika CO2. Jest to więcej niż procentowy udział transportu odpowiedzialny za 14% globalnych emisji GHG. Większość z tych 18% stanowią emisje podtlenku azotu oraz metanu pochodzące z nawozu zwierzęcego, emisje metanu z procesów trawiennych zwierząt oraz podtlenku […]