geny

Choroby genetyczne

Choroby genetyczne to schorzenia przenoszone przez geny z pokolenia na pokolenie. Choroby genetyczne nazywane są

Choroby rzadkie

Choroby rzadkie to choroby poważnie zagrażające życiu i zdrowiu. Często dotykają dzieci, w wielu przypadkach