Artykuły oznaczone tagiem ‘geny’

Wiek dojrzały to nie wyrok

Są osoby, które upływający czas traktują jak swojego wroga. Jednak na tyle groźnego i niepokonanego, że nawet nie decydują się podejmowania trudu obrony i walki z nim. Jeżeli z niesmakiem myślisz o starzeniu się, jeżeli kalendarz przypomina Ci, że minął kolejny rok nie oznacza to, że musisz wyglądać gorzej lub czuć ciężar lat na swoim […]

Choroby genetyczne

Choroby genetyczne to schorzenia przenoszone przez geny z pokolenia na pokolenie. Choroby genetyczne nazywane są również chorobami dziedzicznymi. Nie ulega żadnej wątpliwości, że dzieci dziedziczą po rodzicach nie tylko cechy wewnętrzne, charakter, ale czasami niestety i pewne schorzenia. Wyposażenie biologiczne dziedziczone po rodzicach mieści się w dwóch komórkach – plemniku i jaju.

Instytut Praw Pacjenta zaprasza na debatę

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej organizuje debatę „Przyszłość leczenia chorób rzadkich w Polsce”, której celem jest przedyskutowanie potrzeby stworzenia systemowych rozwiązań leczenia chorób rzadkich w Polsce. Spotkanie odbędzie się 25 listopada 2010 r. w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie. Istnieje około siedmiu tysięcy chorób rzadkich, w Unii Europejskiej cierpi na nie od 6 do […]

Przyczyny otyłości

Otyłość pojawia się, gdy organizm otrzymuje większą ilość kalorii, niż ta którą jest w stanie spalić. Kalorie są niezbędne do życia oraz bycia aktywnym fizycznie. Aby utrzymać wagę, należy zrównoważyć energię, którą czerpiemy ze spożytego jedzenia z energią, którą zużywamy.

Aktywność fizyczna a cukrzyca

We współczesnym świecie, w krajach zamożnych, dynamiczny rozwój mechanizacji i motoryzacji pracy zmniejszył potrzebę aktywności mięśniowej wśród znacznej części społeczeństw. Przeciętny Polak w czasie wolnym od pracy preferuje zajęcia nie związane z treningiem fizycznym. Doprowadziło to do sytuacji w której ponad 70% populacji we wszystkich grupach wiekowych nie przestrzega zadawalającego z punktu widzenia zdrowia poziomu […]

Czy nadwaga jest zagrożeniem dla zdrowia dzieci i młodzieży?

Otyłość niesie z sobą cały szereg zagrożeń dla zdrowia, w tym zwiększenie ryzyka występowania zaburzeń metabolizmu węglowodanów oraz lipidów ze wszystkimi tego konsekwencjami. Wśród czynników patogenetycznych otyłości wymienić należy zarówno czynniki genetyczne jak i środowiskowe, w tym nieprawidłowy sposób żywienia i niedostateczną aktywność ruchową.

Alkoholowy zespół płodowy (FAS)

Kontakt z alkoholem w okresie życia płodowego może spowodować nieodwracalne zmiany w fizycznym i umysłowym rozwoju dziecka. Dzieci spełniające kryteria klinicznej definicji alkoholowego zespołu płodowego (fetal alcohol syndrome – FAS ) są małe jak na swój wiek, odznaczają się charakterystycznymi deformacjami twarzy i niedorozwojem ośrodkowego układu nerwowego. Wśród dzieci, które były narażone na kontakt z […]

Choroby rzadkie

Choroby rzadkie to choroby poważnie zagrażające życiu i zdrowiu. Często dotykają dzieci, w wielu przypadkach prowadzą do trwałego upośledzenia fizycznego lub umysłowego, a w konsekwencji śmierci. Większość z nich to schorzenia genetyczne, ale w skład tej grupy wchodzą także rzadkie odmiany nowotworów oraz choroby autoimmunologiczne. Zgodnie z definicją przyjętą w UE choruje na nie mniej […]

SLA/MND Poradnik- Badania

W tym poradniku nie znajdziecie Państwo szczegółowych informacji na temat obecnie prowadzonych badań, ponieważ byłoby to bezsensowne w obliczu coraz to nowych przedsięwzięć naukowych; rozwój medycyny w kwestii SLA następuje tak szybko, że w momencie, w którym Państwo przeczytaliby informacje o prowadzonych badaniach, byłyby one już nieaktualne.

SLA/MND Poradnik- Prawdopodobne przyczyny

Pomimo długoletnich badań nie są znane definitywne i ściśle określone przyczyny SLA. Przypuszcza się, że zarówno czynniki genetyczne jak i środowiskowe (tryb życia, dieta, nałogi) mają wpływ na rozpoczęcie się procesu chorobowego.