Artykuły oznaczone tagiem ‘emocje’

Zaburzenia osobowości

Aby dobrze zrozumieć temat zaburzeń związanych z naszą osobowością, powinniśmy zrozumieć definicję osobowości. Z czym kojarzy nam się osobowość. Zgodnie z wieloma definicjami, osobowość jest zespołem trwałych wzorców odczuwania, myślenia i zachowania. Zespól tych wzorców charakteryzuje się indywidualnym stylem życia i sposobem adaptacji każdego człowieka.

Piękny stół, bezcenne wspomnienia

Wszyscy jesteśmy estetami. Lubimy otaczać się ładnymi przedmiotami, pewniej czujemy się w pięknych strojach, śpimy lepiej w eleganckiej pościeli, posiłek smakuje nam bardziej, podany w wyjątkowej oprawie. Kubki z żartobliwymi napisami, rysunkami, czy też te przywiezione z wakacji, mają swój urok, ale tylko dla nas… Przy stole, do którego zasiadamy z rodziną i przyjaciółmi, wolimy […]

Inteligencja emocjonalna

Przez dziesięciolecia psychologia (a także filozofia) podzieliła sztucznie człowieka na istotę rozumną i emocjonalną, w badaniu inteligencji koncentrując się wyłącznie na rozumie. Odczucia i rozum stały się oddzielnymi wyznacznikami ludzkiego postępowania. Człowiek stał się racjonalny, zaniedbując jednocześnie sferę emocjonalną swojej osobowości. Współcześni psychologowie twierdzą, że między mózgiem racjonalnym i emocjonalnym musi istnieć równowaga. Nie znaczy […]

Agresja

„Agresja jest działaniem intencjonalnym, ukierunkowanym na zranienie lub sprawienie bólu. Może ona mieć charakter zarówno werbalny, jak i fizyczny. Może przynieść pożądany efekt lub zakończyć się niepowodzeniem, zawsze jednak nazwana zostanie agresją”. Psychologowie od wieków starają się wyjaśnić przyczyny zachowania agresywnego. Na podstawie różnych metod: badań fizjologicznych, obserwacji agresywnych zachowań w warunkach laboratoryjnych i w […]

SLA/MND Poradnik- Emocje i wątpliwości towarzyszące opiekunom

Długotrwałe towarzyszenie osobie chorej zawsze jest sytuacją znacznie obciążającą opiekunów i krewnych. Musimy pamiętać, iż sprawowanie opieki nad chorym z SLA wymaga równoczesnego skoncentrowania i rozłożenia na bardzo długi okres zasobów psychicznych oraz fizycznych. Z tego powodu, a także z uwagi na zdrowie tych, którzy niosą swoim chorym pomoc, bardzo ważne jest zadbanie o psychofizyczną […]

SLA/MND Poradnik- Podstawowe uczucia w chorobie

Jak już wspomniano wcześniej, na różnych etapach rozwoju schorzenia, osobom chorym towarzyszą bardzo różne uczucia i stany emocjonalne. Mogą to być smutek, przygnębienie, pesymizm, niewiara, apatia, strach, lęk, wreszcie napady paniki, irytacji, złości a nawet agresji. Problemem jest zarówno nadmierna intensywność przeżywanych uczuć, jak i znaczna niestabilność nastroju, to jest pojawianie się skrajnie różnych emocji […]

SLA/MND Poradnik- Czynniki sprzyjające powstawaniu stresu

Czynniki te to przede wszystkim stawianie sobie nierealistycznych zadań (wyznaczenie sobie programu ćwiczeń, który nie uwzględnia aktualnego stanu zdrowotnego, przyczyni się tylko do poczucia porażki i spadku motywacji do dalszej rehabilitacji). Również brak pozytywnych doświadczeń w rozwiązywaniu problemów (u osoby, która wcześniej nie doświadczyła sukcesów w zmaganiu się z przeciwnościami, pojawiający się problem wywoła reakcję […]

SLA/MND Poradnik- Stres i jego rola

W naszym życiu niemal każdego dnia słyszymy lub mówimy: „jestem zestresowany”, „dopadł mnie stres”, „to mnie stresuje”, „nie stresuj mnie”, „to jest stresujące”, „jestem w stresie”. Jest to jeden z dowodów na to, że termin „stres” od wielu lat zagościł na dobre nie tylko w naukowym, ale i w potocznym słownictwie. Używamy go intuicyjnie dla […]

SLA/MND Poradnik- Prezentowany styl radzenia sobie z trudnościami

Zderzając się z ludźmi, których spotyka coś zaskakującego i trudnego, a wręcz przewracającego życie, możemy u nich zauważyć bardzo różne postawy wobec tych wydarzeń. Spotykamy chorych, którzy w sytuacjach zagrażających przyjmują postawę pasywną i wykazują się bardzo dużą biernością, ale mamy też do czynienia z osobami, które na wieść o chorobie bardzo aktywizują swoje działania.

SLA/MND Poradnik- Etapy godzenia się z faktem zachorowania

Dobrze wiemy, że złe wiadomości zawsze przychodzą nie w porę. Nigdy, ani my, ani nasze rodziny, nie jesteśmy na nie dostatecznie dobrze przygotowani. Im ważniejszym sprawom owe złe informacje zagrażają, tym trudniej jest szybko i odpowiednio dostosować się do koniecznych zmian z nimi związanych.