Artykuły oznaczone tagiem ‘dofinansowanie’

SLA/MND Poradnik- Pomoc finansowa

Jej udzielenie jest warunkowane od wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Formy pomocy materialnej świadczone w OPS: Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej całkowicie do pracy jeżeli jej dochód i dochód na osobę w rodzinie (jeżeli pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym) jest niższy od kryterium określonego w ustawie. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na […]

SLA/MND Poradnik- Jak uzyskać dofinansowanie?

Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych można składać przez cały rok. W praktyce jednak PCPR ustalają własne terminy – konieczne jest zatem zasięgnięcie informacji w konkretnym powiecie. Układ formularza również ustala indywidualnie PCPR, dlatego należy wniosek pobrać w „swoim” PCPR, a następnie złożyć go wraz z innymi dokumentami wymaganymi przez […]

SLA/MND Poradnik- Zasiłek i dodatek pielęgnacyjny

Chorzy na SLA, którzy są uprawnieni do otrzymywania renty lub emerytury, jeśli zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, mają prawo ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o dodatek pielęgnacyjny w wysokości 163 zł. Dodatek ten przysługuje również każdej osobie, która ukończyła 75 rok życia. Osobie, która spełnia powyższe warunki […]

SLA/MND Poradnik- PFRON

Trzecim sposobem na zdobycie funduszy na potrzebne choremu rzeczy jest skorzystanie z pomocy PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). W PFRON-ie możemy starać się o pomoc w zakupie sprzętu komputerowego, oprzyrządowania do samochodu (tak, by była możliwość jego prowadzenia przez chorego) oraz co najważniejsze dla chorych na SLA – wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

SLA/MND Poradnik- PCPR

Jeżeli ktoś ma kiepską sytuację materialną lub potrzebuje sprzętu, który nie jest refundowany przez NFZ może zwrócić się o pomoc do PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), które w określonych sytuacjach udziela dofinansowania na takie zaopatrzenie. Najważniejszym kryterium, jakim kieruje się PCPR jest średni miesięczny dochód na członka rodziny za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym […]

SLA/MND Poradnik- NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia dysponuje naszymi pieniędzmi wpłacanymi w ramach ubezpieczenia a dokładniej składki zdrowotnej. W Polsce każdej ubezpieczonej osobie chorej na SLA przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Dokładne zasady zaopatrywania się w sprzęt potrzebny niepełnosprawnym reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r., które zawiera szczegółowy […]