Artykuły oznaczone tagiem ‘debata’

Debata Instytutu Praw Pacjenta na temat chorób rzadkich

25 listopada 2010 r. w Warszawie odbyła się Debata na temat przyszłości leczenia chorób rzadkich zorganizowana przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Podczas Debaty przedyskutowano sytuację pacjentów z chorobami rzadkimi oraz możliwości polepszenia diagnostyki i leczenia w tym zakresie. Eksperci oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich byli zgodni, że w Polsce trzeba stworzyć kompleksowy system opieki […]