Artykuły oznaczone tagiem ‘autoedukacja’

Rola nauczania szachów dzieci w ich dojrzewaniu do autoedukacji

Rozwijający się postęp techniczny, organizacyjny, społeczny i kulturalny wyznacza konieczność ustawicznego kształcenia i doskonalenia osobowości człowieka na każdym szczeblu jego działania. Konieczność ustawicznego kształcenia zmusza człowieka do samokształcenia. Tego samego zdania jest Dzierżymir Jankowski, mówiąc: „…jednostka staje przed koniecznością samodzielnego definiowania swoich intencji, interesów oraz wyboru dróg i sposobu ich urzeczywistniania, wchodzenia w relacje podmiotowe […]