astma

Duszności

Duszność jest subiektywnym odczuciem brakiem tchu, objawiającym się przede wszystkim niedostatecznym dostarczeniem tlenu do organizmu

Astma

Czym jest astma? Występująca pod nazwą dychawica oskrzelowa, jest chorobą,  w której dominującym objawem jest

Astma i wf

Do najczęściej występujących chorób przewlekłych naszego stulecia zaliczamy astmę, w której drogi oddechowe – czyli

Życie z astmą

Astma jest chorobą przewlekłą wymagającą długotrwałego leczenia. Aby leczenie astmy było udane, należy bezwzględnie stosować