alkohol

Alkoholizm

Napoje zawierające alkohol towarzyszą nam prawie od początku naszego istnienia. Były obecne, gdy powstała nasza

Padaczka

Powtarzające się nagłe napady zaburzeń świadomości to padaczka. Towarzyszą temu drgawki lub też inne formy

Impotencja

Czym dla mężczyzny jest impotencja? Brakiem męskości, przemijaniem, chorobą czy może czymś, co może przytrafić