AIDS

HIV a AIDS

Acquired Immune Deficiency Syndrom. Mało kto słysząc te słowa skojarzy je z najbardziej groźną chorobą