Szpitale prywatne potrzebne Polakom!

Konferencja zorganizowana w Katowicach przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych pod hasłem „Czy pacjentom w Polsce są potrzebne prywatne szpitale?”, dała jasną odpowiedź na to pytanie. – Są potrzebne i będą się rozwijać. Najlepszym świadectwem na to, jest jednomyślność polityków trzech największych polskich partii, w tej kwestii, którą zadeklarowali w czasie konferencji – mówi Andrzej Sokołowski, prezes OSSP.

Beata Małecka-Libera (PO), Andrzej Sośnierz (PJN) i Andrzej Wojcieszek (SLD) trzymający się za ręce i jednomyślni w większości kwestii dotyczących prywatyzacji służby zdrowia. Taki, rzadki w polskiej polityce widok, podziwiać mogli uczestnicy konferencji zorganizowanej 19 września przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych w Domu Lekarza w Katowicach. Znamienny zdaniem organizatorów był fakt odwołania uczestnictwa – mimo wcześniejszego potwierdzenia – przez przedstawicieli PiS i PSL.

Trójka polityków, którzy wzięli udział w konferencji zadeklarowała m.in. stanowczy sprzeciw wobec pomysłów powrotu do budżetowego systemu finansowania szpitali i konieczność zdecentralizowania zarządzania polską służbą zdrowia.

Organizatorzy konferencji pytali ich także m.in. o problemy z kontraktami podpisywanymi z NFZ, czy dopłat pacjentów do drogich zabiegów, w których wykorzystuje się drogie, zaawansowane technologie.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych wystosowało też apel do premiera Donalda Tuska w sprawie nowych rozwiązań, które mogłyby ułatwić rozwój sektora niepublicznych szpitali.

Jesteśmy zaniepokojeni brakiem prezentacji docelowych założeń kompleksowej reformy systemu ochrony zdrowia. Nie wiemy i nie rozumiemy jaki ma być klucz podziału szpitali na klasy A i B, jak ma być regulowany udział ubezpieczycieli prywatnych w podziale składki podstawowej i jaki sens ma tworzenie agencji badającej koszty świadczeń bez odniesienia do ich jakości – mówi w imieniu OSSP jego prezes, Andrzej Sokołowski.

W apelu do premiera członkowie Stowarzyszenia napisali, że konieczne jest wdrożenie zintegrowanego systemu planowania już na poziomie lokalnym, ponieważ społeczeństwo się starzeje i trzeba dostosować opiekę zdrowotną do zmian demograficznych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych (wcześniej: Niepublicznych) zrzesza dziś 82 szpitale, zarejestrowane jako niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Większość z nich posiada kontrakt z NFZ. 90 proc. z nich stanowią placówki z prywatnym kapitałem, które zostały założone przez lekarzy-przedsiębiorców, pozostałe to szpitale po przekształceniach (byłe jednostki publiczne). OSSP działa od 2002 roku, walcząc o prawa i rozwój sektora prywatnego, starając się przekonać administrację publiczną, że w tym właśnie sektorze tkwi potencjał i kapitał, którego brakuje polskiej ochronie zdrowia. Najlepszym dowodem na to, są codzienne działania członków stowarzyszenia, które wykazują, że szpitale prywatne wspomagają finansowo system, wprowadzają nowoczesne rozwiązania medyczne, wdrażają nowoczesne systemy bezpieczeństwa pacjenta i tworzą nowe standardy jego obsługi.

Dlatego tak niezmiernie ważna jest dyskusja na temat skutków zmian legislacyjnych i oczekiwanych przez środowisko lekarskie kierunków reform, czy o roli szpitali samorządowych oraz prywatnych w systemie ochrony zdrowia po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej – mówi Maria Janusz, członek zarządu OSSP. Skutki wejścia w życie tej ustawy oraz ustaw o refundacji, o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta będziemy obserwować w najbliższym półroczu.

Uczestnicy konferencji podkreślili, że pierwsza tego typu konferencja w Polsce nie przypadkiem odbyła się w Katowicach. Stolica Górnego Śląska jest prawdziwym pionierem w organizacji prywatnych placówek ochrony zdrowia. W Polsce jest obecnie ok. 1000 szpitali prywatnych, z czego w woj. śląskim ok. 150. Są to w znakomitej części jednostki powstałe „od zera”, ale ze stale zwiększającym się udziałem podmiotów przekształconych w różnych formach komercjalizacji lub prywatyzacji.

Najbardziej typowe obszary działalności szpitali prywatnych to: kardiologia, ortopedia i okulistyka. Wiele ośrodków zalicza się do liderów we wdrażaniu nowych technologii medycznych.
– Placówki nasze co roku publikują też wyniki badań realizowanych w ramach krajowych i międzynarodowych prac naukowych. Jednak i tu wysoka kompetencja medyczna wielu prywatnych szpitali nie przekłada się na wartość świadczeń zakontraktowanych w ramach umów z NFZ. Ponad jedna trzecia nie posiada w ogóle umów z NFZ – zwraca uwagę Krzysztof Macha, wiceprezes OSSP.

Spotkaniu patronowała organizacja Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.