SLA/MND Poradnik- Turnusy rehabilitacyjne i wyjazdy sanatoryjne

Jeśli chcemy oderwać się od codzienności i wyjechać na wakacje połączone z rehabilitacją mamy dwie możliwości dane przez państwo ograniczenia kosztów naszego wyjazdu. Pierwszą z nich są tzw. wyjazdy sanatoryjne finansowane przez NFZ, kiedy częściowo współpłacimy za wyżywienie i zakwaterowanie oraz całościowo za dodatkowe zabiegi, z których będziemy chcieli skorzystać. Dużym minusem tej formy wypoczynku jest to, że o miejscu pobytu, terminie wyjazdu oraz zasadności samego leczenia uzdrowiskowego decydują lekarze. Dodatkowo zazwyczaj trzeba oczekiwać na wolne miejsce w sanatorium.

Drugą możliwością ,znacznie częściej wybieraną przez chorych, jest turnus rehabilitacyjny, tu sami decydujemy gdzie i kiedy pojedziemy na wakacje. Turnusy rehabilitacyjne są finansowane z funduszy PFRON, który przekazuje pieniądze władzom powiatu a te, przez PCPR dysponują nimi na konkretny wyjazd danego chorego.

Co należy zrobić, aby wyjechać na turnus rehabilitacyjny?

W pierwszej kolejności musimy podjąć decyzję, gdzie chcemy pojechać, nie wszystkie domy wypoczynkowe, sanatoria itp. oferują turnusy rehabilitacyjne, które są dofinansowywane. Dokładny wykaz wszystkich ośrodków z całej Polski możemy znaleźć na stronie www.turnusy.rehabilitacujne.pl lub w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie PCPR.

Jeśli już wybraliśmy właściwy ośrodek, udajmy się najlepiej do naszego lekarza prowadzącego, może to być również lekarz pierwszego kontaktu, aby uzyskać wniosek kierujący na turnus rehabilitacyjny. Najlepiej zapytać urzędników PCPR, co powinno się znaleźć we wniosku.

Wniosek od lekarza oraz właściwie wypełniony druk zawierający prośbę o dofinansowanie składamy w lokalnym PCPR. Druki te są dostępne w każdym PCPR.

Czekamy na decyzję o dofinansowaniu czasem nawet klika miesięcy, dlatego trzeba wykonać wszystkie formalności odpowiednio wcześnie. Decyzję o przyznanym dofinansowaniu przesyłamy do organizatora turnusu i właściwie w tym momencie możemy zaczynać się pakować.

Opiekun chorego może również otrzymać dofinansowywanie.
Warunkiem otrzymania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie opiekuna osoby niepełnosprawnej jest:

zalecenie lekarza wskazujące na konieczność obecności opiekuna na turnusie;

nie pełnienie przez opiekuna funkcji członka kadry na tym turnusie;

opiekun nie może być osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby;

ukończenie przez opiekuna 18 lat, albo ukończenie lat 16 i bycie wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Kto może starać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie może ubiegać się osoba, której przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

dla osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym 50% przeciętnego wynagrodzenia,

dla osoby samotnej 65% przeciętnego wynagrodzenia.

Kwoty przeciętnego wynagrodzenia ulegają zmianom co kwartał, dlatego należy te dane aktualizować. W IV kwartale 2008 r. kwota przeciętnego wynagrodzenia wyniosła 3.096,55 zł brutto.

Wysokość dofinansowania wynosi:

1) 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności czyli obecnie 836,07 zł;

2) 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności czyli obecnie 774,14 zł;

3) 23 % przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności czyli obecnie 712,21 zł;

4) 18% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej czyli obecnie 557,38 zł;

5) 18% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności czyli obecnie 557,38 zł.

Starajmy się wybierać ośrodki o dobrej opinii wśród chorych na SLA, ponieważ nie wszystkie oferują usługi wysokiej jakości. Jeśli to możliwe, najlepiej aby ktoś z opiekunów chorego wybrał się przed turnusem do ośrodka, aby sprawdzić warunki.

Powyższy tekst jest fragmentem poradnika „Poradnik dla Chorych na SLA/MND”.
Pełną wersję poradnika można pobrać na stronie: www.mnd.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.