SLA/MND Poradnik- Ośrodek Pomocy Społecznej

Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności upoważnia nas o ubieganie się o należną pomoc w kolejnej instytucji jaką jest Gminny (Miejski) Ośrodek Pomocy Społecznej. Zasady przyznawania świadczeń pomocy społecznej regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej i rzecz jasna obowiązują wszystkie ośrodki pomocy społecznej w kraju. Tryb ich przyznawania reguluje też kodeks postępowania administracyjnego, albowiem każde (prawie) świadczenie pomocy społecznej przyznawane jest decyzją administracyjną.

Ustawa o pomocy społecznej stanowi, że każda decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia musi być poprzedzona wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w miejscu zamieszkania/pobytu osoby ubiegającej się o pomoc (lub wymagającej pomocy), zebraniu odpowiedniej dokumentacji – a więc po tzw. diagnozie środowiska. Wywiad taki przeprowadza pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej wyłącznie z osobą wymagającą wsparcia (i ew. rodziną wspólnie zamieszkałą), a wszelkie uzyskane dane objęte są tajemnicą. Oznacza to, że pracownik nie ma prawa informować osób postronnych np. sąsiadów, radnych, innych urzędników itp. O sytuacji osoby potrzebującej, o tym, że ubiega się o pomoc, czy ją otrzymuje i w jakim zakresie.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wywiadów środowiskowych określa jakie dokumenty muszą być przedłożone pracownikowi socjalnemu; są to np. odcinki rent, emerytur, zaświadczenia o dochodach wspólnie zamieszkałych osób, zaświadczenia lekarskie, karty wypisowe ze szpitala, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, inne dokumentujące sytuację materialno-bytową (np. rachunki za leki, energię elektryczną, czynsz itp.).

mgr Małgorzata Brzózka, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej;
Dignitas Dolentium

Powyższy tekst jest fragmentem poradnika „Poradnik dla Chorych na SLA/MND”.
Pełną wersję poradnika można pobrać na stronie: www.mnd.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.