SLA/MND Poradnik- PFRON

Trzecim sposobem na zdobycie funduszy na potrzebne choremu rzeczy jest skorzystanie z pomocy PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). W PFRON-ie możemy starać się o pomoc w zakupie sprzętu komputerowego, oprzyrządowania do samochodu (tak, by była możliwość jego prowadzenia przez chorego) oraz co najważniejsze dla chorych na SLA – wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

PFRON refunduje do 90% kosztów zakupu sprzętu komputerowego i aż do 99% zakupu wózka elektrycznego. Chory, aby uzyskać dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego musi posiadać wkład własny nie niższy niż 1% jego ceny i analogicznie 10% w przypadku sprzętu komputerowego. Wymagania dotyczące średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym są niższe niż w przypadku dofinansowania ze środków PCPR.

O dofinansowanie z PFRON może starać się osoba, której dochód brutto na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza dwuipółkrotności najniższego wynagrodzenia za pracę, czyli dla 2009 r. 2,5 x 1.276 zł = 3.190,00 zł. W praktyce wymóg ten eliminuje z grona tych, którzy mogą starać się o dofinansowanie jedynie osoby bogate.

Niestety, środki z PFRON przyznawane są w formie corocznej akcji, której termin zmienia się każdego roku, dlatego trzeba pilnie śledzić informacje zawarte na stronach internetowych PFRON, aby nie przeoczyć terminu składania dokumentów.

Podsumowanie

Jak Państwo widzą, uzyskanie sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych nie wymaga dużych nakładów finansowych z powodu całościowej albo częściowej refundacji kosztów jego zakupu przez NFZ, PFRON czy PCPR, ale za to niezbędna jest wiedza i anielska cierpliwość potrzebna, aby przebrnąć przez biurokrację.

Z pomocą przychodzą nam sklepy, które są zainteresowane sprzedażą swoich produktów, dlatego oferują wszechstronną pomoc przy załatwianiu wszelkich formalności.

Powyższy tekst jest fragmentem poradnika „Poradnik dla Chorych na SLA/MND”.
Pełną wersję poradnika można pobrać na stronie: www.mnd.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.