SLA/MND Poradnik- PCPR

Jeżeli ktoś ma kiepską sytuację materialną lub potrzebuje sprzętu, który nie jest refundowany przez NFZ może zwrócić się o pomoc do PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), które w określonych sytuacjach udziela dofinansowania na takie zaopatrzenie. Najważniejszym kryterium, jakim kieruje się PCPR jest średni miesięczny dochód na członka rodziny za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek (zdarza się, że wymagany jest średni miesięczny dochód obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku).

Średni miesięczny dochód oblicza się na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, oczywiście w przypadku osoby samotnej liczy się tylko dla niej. Tak obliczony średni miesięczny dochód nie może przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Przykładowo przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2008 r. wyniosło 3.096,55 zł brutto. Jak w praktyce widać, bardzo wiele osób „łapie się” na pomoc PCPR.

Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu należy złożyć w PCPR następujące dokumenty:

odpowiedni wniosek o dofinansowanie dostępny w lokalnym PCPR,

kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,

udokumentowane dochody (zaświadczenie z zakładu pracy lub odcinek renty),

kserokopię zlecenia lekarskiego,

fakturę zakupu pro forma lub inny dokument potwierdzający przyszły zakup,

nr konta bankowego (w przypadku zwrotu za zakupiony sprzęt na konto wnioskodawcy),

numer NIP.

Przykładowo chcemy kupić łuskę na dłoń i przedramię, która kosztuje 200 zł. Co należy zrobić? Po sprawdzeniu limitów cenowych okazuje się, że NFZ refunduje zakup łuski do 150 zł, zatem 50 zł musielibyśmy pokryć z własnych środków. Udajemy się do lekarza, najlepiej naszego prowadzącego neurologa, aby wypisał zlecenie na łuskę; ze zleceniem idziemy do oddziału NFZ, aby je potwierdzić i z podbitym zleceniem udajemy się do sklepu, w którym zamierzamy kupić łuskę uprzednio zrobiwszy ksero tego zlecenia. Sklep wystawia fakturę pro forma na łuskę, z którą, oraz z wypełnionymi odpowiednimi dokumentami, udajemy się do lokalnego PCPR. Tam urzędnicy PCPR rozstrzygają, czy przyznać nam dofinansowanie, czy nie. Jeśli tak, dostaniemy odpowiednią decyzję na piśmie, z którą idziemy do sklepu odebrać sprzęt a sklep załatwia resztę formalności z PCPR.

Jeśli natomiast chcemy kupić sprzęt, który nie jest w ogóle refundowany przez NFZ, a jest sprzętem rehabilitacyjnym np. rotor musimy jedynie złożyć wymagane przez PCPR dokumenty. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Uwaga!
Nie można się starać o refundację zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych po fakcie zakupu. Należy zatem wcześniej złożyć odpowiedni wniosek i starać się o takie dofinansowanie z dużym wyprzedzeniem w czasie, ponieważ cała procedura może potrwać nawet kilka miesięcy!

Powyższy tekst jest fragmentem poradnika „Poradnik dla Chorych na SLA/MND”.
Pełną wersję poradnika można pobrać na stronie: www.mnd.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.