SLA/MND Poradnik- Orzeczenia o niepełnosprawności

Właściwie pierwszą czynnością, jaką należy wykonać po wystąpieniu pierwszych poważnych objawów uniemożliwiających nam pracę lub ją w znacznym stopniu utrudniających, jest uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Jest to bardzo ważne, ponieważ chory może się poruszać na wózku albo być w stanie obłożnym, ale jeśli nie posiada właściwego orzeczenia, nie jest traktowany jako niepełnosprawny przez administrację państwową, a co za tym idzie, nie przysługują mu różne przywileje.

Dzisiaj w Polsce obowiązują dwa typy orzecznictwa przyznawane i prowadzone przez dwie różne instytucje. Wyróżniamy:

orzecznictwo do celów rentowych, które prowadzone jest przez lekarzy orzeczników oraz komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dla większości obywateli, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dla rolników i ich rodzin, oraz Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) dla pracowników służb mundurowych np. policjantów czy żołnierzy oraz ich rodzin.

orzecznictwo do celów pozarentowych, które prowadzone jest przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Co dają nam te orzeczenia i czy potrzebne są oba te dokumenty?

Orzeczenia do celów rentowych, jak sama nazwa wskazuje, służą do uzyskania świadczeń od ubezpieczyciela np. ZUS-u takich jak renty, ale nie tylko, może to dotyczyć również dodatku pielęgnacyjnego. Natomiast orzeczenia wydawane przez powiatowe lub miejskie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności nie dają możliwości ubiegania się o rentę czy emeryturę, ale dają możliwość uzyskania różnych dodatkowych świadczeń przysługujących chorym np. zasiłku pielęgnacyjnego albo ulg na przejazdy środkami komunikacji publicznej. Różnice między oboma tymi orzeczeniami wynikają z tego, że ZUS ocenia jedynie zdolność do pracy, a nie zajmuje się charakterem niepełnosprawności, ustalanym przez powiatowe zespoły, co pozwala na korzystanie z różnych ulg i świadczeń.

Wynika z tego, że najlepiej jest mieć na wszelki wypadek oba te orzeczenia.

Powyższy tekst jest fragmentem poradnika „Poradnik dla Chorych na SLA/MND”.
Pełną wersję poradnika można pobrać na stronie: www.mnd.pl

1 komentarz do “SLA/MND Poradnik- Orzeczenia o niepełnosprawności

  1. orzecznictwo powiatowych zespołów ds orzekania niepełnosprawności przechodzi się zazwyczaj bez zgrzytów, ale świadczenia dla niepełnosprawnych stoją na poziomie mozambiku, co z tego, że posłowie orzekli rok 2013 rokiem osób niepełnosprawnych, nie widać w tym temacie większych zmian, o tym też piszę http://www.niepelnosprawny.org

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.