SLA/MND Poradnik- NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia dysponuje naszymi pieniędzmi wpłacanymi w ramach ubezpieczenia a dokładniej składki zdrowotnej. W Polsce każdej ubezpieczonej osobie chorej na SLA przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Dokładne zasady zaopatrywania się w sprzęt potrzebny niepełnosprawnym reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r., które zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów medycznych, podlegających dofinansowaniu oraz limit, czyli kwotę do jakiej NFZ refunduje te przedmioty, a powyżej której chory musi sam zapłacić.

Dodatkowo rozporządzenie to zawiera informacje dotyczące kryteriów przyznawania sprzętu, okresów ich użytkowania a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie. Najważniejsze dla chorego są informacje o tym, jak często można dany sprzęt otrzymać i do jakiej kwoty NFZ refunduje ich zakup. W niektórych przypadkach wymagany jest obowiązkowy udział własny w pokryciu kosztów zakupu danego sprzętu.

Rozporządzenie to jest dostępne na naszej stronie www.mnd.pl wraz z dokładnymi wykazami i limitami cenowymi na konkretny sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze.

Co należy zrobić, żeby NFZ zrefundował zakup sprzętu lub środka pomocniczego?

Uzyskać zlecenie zaopatrzenia od uprawnionego do tego lekarza. W przypadku chorych na SLA może to być neurolog, ortopeda i inny.

Udać się do oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.

Zrealizować zlecenie w sklepie lub u producenta, który ma podpisaną umowę z NFZ.

Zatem, idziemy do lekarza po zlecenie na konkretny sprzęt; z tym zleceniem udajemy się do oddziału NFZ, aby przybić na nim pieczątkę potwierdzającą to zlecenie; z przybitą pieczątką na zleceniu idziemy do sklepu, aby odebrać sprzęt.

Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków.

Powyższy tekst jest fragmentem poradnika „Poradnik dla Chorych na SLA/MND”.
Pełną wersję poradnika można pobrać na stronie: www.mnd.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.