SLA/MND Poradnik- Najważniejsze placówki (kliniki i poradnie)

Klinika Neurologii Collegium Medicum UJ
ul. Botaniczna 3
31-503 Kraków
tel.: +48 12 424 86 00
e-mail neurologia@cm-uj.krakow.pl

Poradnia Chorób Mięśni
Klinika Neurologii Collegium Medicum UJ
ul. Botaniczna 3
31-503 Kraków
tel.: 0 12 424 86 18

Katedra i Klinika Neurologii
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Warszawa ul. Banacha 1 a
Piętro VIII Blok „D”
tel. 599-28-58

Poradnia Chorób Mięśni
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Przychodnia Specjalistyczna
Warszawa ul. Banacha 1 a
tel. 599-10-50

Klinika Neurologii AM w Lublinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
20-954 Lublin
ul. Jaczewskiego 8
Sekretariat 081-72-44-541

Poradnia Neurologiczna
Klinika Neurologii AM w Lublinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
20-954 Lublin
ul. Jaczewskiego 8
Poradnia 081-72-44-629
Rejestracja 081-72-44-505

Katedra i Klinika Neurologii
Szpital Uniwersytecki
im. Dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel./fax (0-52) 585 47 40
tel./fax (0-52) 585 40 32

Poradnia Neurologiczna
Zespól specjalistycznych poradni przyklinicznych
Szpital Uniwersytecki
im. Dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
Rejestracja (052) 585-40-00 (centrala) prosić o połączenie z rejestracją telefoniczną, ZSPP prowadzi rejestracje od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00

Klinika Neurologii
z Pododziałem Udarowym
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Akademii Medycznej w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok
Telefon: (0-85) 74 68 326

Poradnia Neurologiczna (z gabinetem EEG i EMG)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Białymstoku
ul. Waszyngtona 15a
15-276 Białystok
Telefon: 746 85 25 lub 746 85 26

Poradnia Neurologiczna
Akademicki Szpital Kliniczny
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213
50 – 556 Wrocław
Telefon: (71) 733 11 10

Klinika Neurologii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Pomorskiej Akademii Medycznej
im. prof. Tadeusza Sokołowskiego
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
Sekretariat Kliniki – telefon nr ( 0-91 ) 425-32-51

Poradnia Chorób Nerwowo-Mięśniowych
Klinika Neurologii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Pomorskiej Akademii Medycznej
im. prof. Tadeusza Sokołowskiego
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
Rejestracja – tel. (0-91) 425-33-95

Oddział Kliniczny Neurologii
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego
Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel: (061) 867-9887, 869-1535
e-mail : neurosk2@amp.edu.pl

Poradnia Neurologiczna
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego
Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. (0-61) 869-1421

Klinika Neurologii i Neurorehabilitacji
z Oddziałem Udarowym Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
90-549 Łódź
ul. Żeromskiego 113
Telefon/fax: +48 42 6393-540 lub 6393-544
6393-540 lub 6393-545
E-mail: neurol@skwam.lodz.pl

Poradnia Neurologiczna
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
90-549 Łódź ul. Żeromskiego 113
Rejestracja telefoniczna: poniedziałek – piątek 8:00-16:00
telefony: (0 42) 6393422 (0 42) 6373449

Oddział Neurologii
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel. (032)7894551
Rejestracja Poradni: Neurologicznej, Nerologii Wieku Podeszłego

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
im prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
(032) 789 4925

Poradnia Neurologiczna
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Medyczne
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice – Ochojec
rejestracja (032) 359 84 78

Klinika Neurologii
Szpitala Klinicznego nr 1 im prof ST. Szyszko
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
41 – 800 Zabrze
ul 3-go Maja 13-15
tel. (032) 370 45 84

Poradnia Neurologiczna
Klinika Neurologii Szpitala Klinicznego nr 1 im prof ST. Szyszko
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
41 – 800 Zabrze
ul 3-go Maja 13-15
tel: 032 370 45 51

Klinika Neurologii Dorosłych
Akademickie Centrum Kliniczne – Szpital AMG
ul. Dębinki 7, budynek nr 15
80-952 Gdańsk
Telefon: (58) 349 23 00

Poradnia Neurologiczna
Akademickie Centrum Kliniczne – Szpital AMG
Lokalizacja: ul. Dębinki 7, budynek nr 1, II piętro, pok 25a
80-952 Gdańsk
Telefon do rejestracji: (58) 349 26 16, (58) 349 26 17
Godziny rejestracji: pn. – pt. 7.30 – 16.00

Powyższy tekst jest fragmentem poradnika „Poradnik dla Chorych na SLA/MND”.
Pełną wersję poradnika można pobrać na stronie: www.mnd.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.