SLA/MND Poradnik- Karta parkingowa

Karta parkingowa jest to dokument, który umieszczony za przednią szybą samochodu w widocznym miejscu daje kierującemu tym pojazdem wiele uprawnień. Dzięki niemu możemy zgodnie z prawem parkować w miejscach oznaczonych dla niepełnosprawnych oraz mamy możliwość niestosowania się do niektórych znaków drogowych zakazu ruchu lub postoju:
B-1 „ zakaz ruchu w obu kierunkach”,
B-3 „ zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”,
B-3a „zakaz wjazdu autobusów”,
B-4 „ zakaz wjazdu motocykli”,

B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”,
B-35 „zakaz postoju”
B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”,
B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”,
B-39 „strefa ograniczonego postoju”.

Karta parkingowa przysługuje każdej osobie niepełnosprawnej, która posiada orzeczenie wydane przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności lub przez ubezpieczyciela np. ZUS. Karta jest dostępna w Urzędzie Starostwa a cena jej wydania wynosi 25 zł.

Polecamy zdobycie takiej karty, ponieważ ułatwia ona znacznie transport zwłaszcza chorym mieszkającym w dużych miastach.

Powyższy tekst jest fragmentem poradnika „Poradnik dla Chorych na SLA/MND”.
Pełną wersję poradnika można pobrać na stronie: www.mnd.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.