Serce – najważniejszy mięsień, jego budowa i funkcje

Serce jest mięśniem pełniącym rolę pompy wtłaczającej krew do wszystkich części ciała. Serce jest również centralną częścią układu krążenia. Układ ten składa się z sieci naczyń krwionośnych, takich jak tętnice, żyły i kapilary. Naczynie te transportują krew do i ze wszystkich partii naszego ciała.

Serce regulowane jest przez system elektryczny dzięki sygnałom wysyłanym do jego ścian. W trakcie skurczów ścian mięśnia sercowego krew pompowana jest do układu krążenia. System wlotowych i odpływowych zastawek znajdujących się w komorach serca czuwa nad prawidłowym przepływem krwi.

Serce jest bardzo ważnym narządem warunkującym nasze zdrowie, odpowiada za niemal wszystko co znajduje się w naszym organizmie. Bez aktywności serca, krew nie byłaby w stanie krążyć po całym ciele.

Krew zawiera tlen i składniki mineralne niezbędne organom do normalnej pracy. Znajduje się w niej również dwutlenek węgla, produkt przemiany materii transportowany do płuc i wypadalny podczas oddychania do powietrza.

Zdrowe serce zapewnia częściom naszego ciała odpowiednią ilość krwi w niezbędnym do tego tempie. Jeśli choroba lub uraz osłabia serca, organy w naszym ciele nie dostaną odpowiedniej dawki krwi.

Anatomia serca

Serce znajduje się pośrodku klatki piersiowej, pomiędzy prawym a lewym płucem. Jego ścianki zbudowane z mięśni rozszerzają się i kurczą pompując krew do wszystkich części naszego organizmu w sposób nieprzerwany.

Rozmiar serca może się różnić w zależności od wieku, wagi ciała oraz kondycji samego serca. Normalne, zdrowe serce osoby dorosłej jest najczęściej wielkości zaciśniętej piersi dorosłego człowieka. Niektóre z chorób serca mogą powodować rozrost tego mięśnia.

Prawa część mięśnia sercowego

Kiedy wszystkie organy i tkanki w naszym ciele wykorzystają tlen zawarty w krwi, żyła główna transportuje ją z powrotem do prawego przedsionka serca.

Górna żyła główna transportuje pozbawioną tlenu krew z górnych partii ciała, w tym z głowy, klatki piersiowej szyi. Dolna żyła główna transportuje pozbawioną tlenu krew z dolnych partii ciała.

Krew wpada do prawego przedsionka serca, by następnie przedostać się do prawej komory. W następnej fazie krew z prawej komory pompowana jest tętnicami płucnymi do płuc. Tam krew wzbogacana jest w tlen dzięki dużej liczbie niewielkich naczyń krwionośnych zwanych kapilarami.

Krew bogata w tlen przedostaje się żyłami płucnymi z płuc z powrotem do serca.

Lewa część mięśnia sercowego

Krew wzbogacona w płucach w tlen wpada do żył płucnych. Dostaje się do lewego przedsionka i pompowana jest w stronę lewej komory serca. Stamtąd, krew bogata w tlen transportowana jest do wszystkich partii ciała aortą.

Podobnie jak wszystkie pozostałe organy naszego ciała, serce potrzebuje krwi zawierającej tlen. Tlen dostarczany jest przez tętnice wieńcowe w momencie, gdy krew opuszcza lewą komorę serca.

Tętnice wieńcowe znajdują się na powierzchni serca w okolicach miejsca, gdzie zaczyna się aorta. Transportują one krew bogatą w krew do wszystkich części organizmu.

Przegroda

Prawa i lewa strona serca podzielone są wewnętrzną ścianą tkanek nazywaną przegrodą. Część przegrody rozdzielająca przedsionki (dwie górne komory serca) nazywana jest natomiast przegrodą międzyprzedsionkową.

Część przegrody rozdzielająca komory serca (znajdujące się w dolnej części tego mięśnia) nazywana jest przegrodą międzykomorową.

Jak podzielone jest serce?

Dwa górne zbiorniki znajdujące się w sercu nazywane są przedsionkami. Mają one na celu odbieranie i magazynowanie krwi.

Dwa dolne zbiorniki znajdujące się w sercu nazywane są komorami. Komory serca wpompowują krew do układu krążenia i pozostałych partii organizmu.

Przepływ krwi

Z prawego przedsionka, krew pompowana jest w stronę prawej komory serca. W następnej fazie krew z prawej komory pompowana jest do płuc tętnicami płucnymi.

Z lewego przedsionka, krew pompowana jest w stronę lewej komory serca. Stamtąd, krew transportowana jest do wszystkich partii ciała poprzez aortę.

Aby serce funkcjonowało prawidłowo, krew musi krążyć tylko w jednym kierunku. Umożliwiają to zastawki. Obie komory serca posiadają zarówno wewnętrzną zastawkę przepuszczającą krew z tętnic, jak i zewnętrzną zastawkę prowadzącą do tętnic.

Normalnie, zastawki otwierają się i zamykają równolegle do rytmu w jakim pracuje serce tłoczące krew do tętnic i żył. Każda z zastawek posiada zestaw klapek nazywanych listkami lub guzkami, które umożliwiają ich otwarcie lub zamknięcie. Pozwala to przedostawać się krwi do komór serca i dalej stronę tętnic, bez zmiany kierunku lub zbyt dużej akumulacji.

Powyższy artykuł został napisany na podstawie publikacji udostępnionej przez National Heart Lung and Blood Institute – instytutu zajmującego się sprawami związanymi z sercem, płucami i układem krwionośnym.

Pełna wersja publikacji w języku angielskim jest dostępna pod adresem:
http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/hhw/hhw_anatomy.html

Tłumaczenie zostało wykonane przez biuro tłumaczeń IBT.
Link: biuro tłumaczeń

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.