Przypomnienia o przerwie podnoszą wydajność w pracy

Współcześnie czas pracy przy komputerze wydłuża się, a problem ten dotyczy coraz większej części społeczeństwa. Badania pokazują, że ilość czasu spędzonego w pracy przy komputerze bezpośrednio wiąże się z uczuciem fizycznego dyskomfortu i występowaniem chorób układu mięśniowo-szkieletowego.

Specjaliści wskazują, że przypominanie pracownikom o dodatkowych przerwach w pracy przynosi korzyści. Dzięki nim pracownicy pamiętają o odpoczynku i mogą uniknąć przykrych dolegliwości związanych z pracą biurową. Obecnie dostępne są oprogramowania komputerowe, które przypominają pracownikom o koniecznych przerwach w ciągu dnia. Wiele badań potwierdziło ich użyteczność.

Badanie przeprowadzone w Holandii wśród 260 osób pracujących przy komputerach potwierdziło to, na co wskazywały już poprzednie doniesienia, a mianowicie:

1. Pracownicy, którzy mieli ograniczone możliwości skorzystania z przerw, skarżą się na bóle w szyi, barkach i ramionach częściej niż ci, którzy z przerw korzystają.

2. Pracownicy aktywnie spędzający przerwy w pracy (ćwicząc) zgłaszali mniej dolegliwości w układzie mięśniowym niż ci spędzający przerwę biernie.

3. Pracownicy regularnie chodzący na przerwę byli efektywniejsi od tych, którzy nie przerywali pracy.

Można by przypuszczać, że robienie przerw oznacza skracanie czasu pracy, a tym samym spadek efektywności. Badanie przeprowadzone w Holandii pokazało jednak, że pracownicy, którym przypominano o regularnych przerwach, byli bardziej efektywni niż ci pracujący bez przerwy. (Efektywność określano liczbą popełnionych błędów i uderzeń w klawiaturę.)

78% ludzi biorących udział w badaniu uznało, że korzystanie z oprogramowania przypominającego o przerwach jest pomocne w złagodzeniu bólu i dyskomfor tu. Badacze przypisują te rezultaty zmianom, jakie zaszły w zachowaniu badanych w pracy (np. w postawie, rozluźnieniu mięśni) oraz bardziej pozytywnemu nastawieniu. 90% uczestników badania poleciłoby korzystanie z tego oprogramowania innym.

Eden oferuje takie oprogramowanie swoim Klientom – „Eden BodyGuard”. Przypomina on pracownikom o utrzymywaniu właściwego poziomu nawodnienia organizmu w ciągu dnia poprzez zachęcanie ich do przerw na szklankę wody oraz ćwiczenia rozciągające. Wszystko to, aby zapobiec fizycznemu dyskomfor towi i chorobom układu mięśniowo-szkieletowego. Program można pobrać z naszej strony: www.eden.pl

Żródło: Biuletyn Dobrego Samopoczucia – Eden Springs Sp. z o.o.
więcej na
www.eden.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.